Now showing items 1-14 of 14

  • Analýza dostupných technologických řešení připojování k internetu v přístupové síti 

   Author: Martin Nový; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním typů technologií používaných pro přípojení přístupových sítí k internetu, které vyhovují parametrům pro VHCN. Za použití metrik jsou porovnávány technologie s přenosovou kapacitou ...
  • Dohled a monitorování spoje Ethernet v rozlehlé síti 

   Author: Horák Martin; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace pomocí osvětlovacích elektroluminiscenčních diod 

   Author: Ondra Jan; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření na komunikačních branách pro chránění energetické sítě 

   Author: Zrnić Miloš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   V této práci je popsán systém pro přenos povelů ochran pomocí telekomunikačního přenosového systému. Výsledkem práce jsou navrhnuté měřicí metody dle standardu IEC 60834-1 pro ověření správného fungování zařízení pro přenos ...
  • Modelování výstavby optické komunikační infrastruktury pro potřeby provozovatele distribuční sítě 

   Author: Barbora Staroňová; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Šolle Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Jednotnou myšlienkou pojmu inteligentnej siete je, že všetky objekty využívajú automatizovaný systém riadenia energie na vzájomnú komunikáciu, reguláciu svojich energetických požiadaviek, ukladanie nevyužitej energie a ...
  • Monitorování na rozhraní Ethernet 

   Author: Kozelek Michal; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Optická síť s přepínáním dávek paketů 

   Author: Libenský Oldřich; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace měření parametrů symetrických vedení 

   Author: Hajný Michal; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Křepelka Václav
  • Ověření funkce modemu PLC na sdělovacích vedeních 

   Author: Karlovský Ladislav; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   Tato diplomová práce je věnována standardům pro úzkopásmovou PLC komunikaci. Teoretická část se zabývá nejprve úvodem do problematiky a stručným popisem širokopásmových PLC technologií. V druhé části jsou popsány dostupné ...
  • Porovnání metodik pro měření na rozhraních Ethernet 

   Author: Rýdl Zdeněk; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Prognóza požadavků na datové přenosy gigabitové společnosti 

   Author: Ivan Lytvyn; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce je zaměřená na prognózu požadavků na datové přenosy rezidenčních internetových připojení. Dnes online video představuje největší podíl internetového provozu a očekává se, že prudce poroste. Důvodem je ...
  • Přenosová část mobilních sití na bázi IP 

   Author: Zvolský Tomáš; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Realizace optického spoje volným prostorem pro kratší vzdálenosti 

   Author: Bakala Břetislav; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro měření kabelů 

   Author: Pohl Ondřej; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)