Now showing items 1-1 of 1

  • Generace superkontinua v blízké a střední infračervené oblasti 

   Author: Suslov Dmytro; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem lineárních jevů v optických vláknech, jako je chromatická disperze a nelineárními jevy jako je, Kerrův jev, generace solitonů, Brillouinův a Ramanův rozptyl. Práce se zabývá účinky ...