Now showing items 1-1 of 1

  • Tištěné tenkovrstvé kapacitory na flexibilních substrátech 

   Author: Vojtěch Povolný; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací tištěných kondenzátorů pomocí materiálového InkJet tisku. V teoretické časti je popsána technologie InkJet tisku, způsoby nanášení inkoustu pomocí této technologie a její ...