Now showing items 1-1 of 1

    • Testování RFID identifikačních karet 

      Author: Langweil Ladislav; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Šádek Michal
      Tato diplomová práce se zabývá metodikou testování RFID karet, zejména karet s vazbou na blízko. Při sestavování metodiky bylo využito normativních dokumentů ČSN ISO/IEC 10373-6 Karty s vazbou na blízko, ČSN ISO/IEC 14443-1 ...