Now showing items 1-10 of 10

  • Ethernetové rozhraní na přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

   Author: Gregar Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací obsluhy rozhraní Ethernet prípravku Digilent Nexys4 pomocí jazyka VHDL. V práci jsou uvedeny možnosti ovládání tohoto rozhraní pomocí ruzných dostupných modulu a IP ...
  • Komunikace pomocí osvětlovacích elektroluminiscenčních diod 

   Author: Ondra Jan; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lokální optická síť s využitím plastových vláken 

   Author: Hladík Jiří; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pasivní optické sítě na bázi protokolu Ethernet 

   Author: Hrubeš Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pasivní optické sítě nové generace 

   Author: Roztočil Otakar; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Program v Matlabu pro automatické vyhodnocování optických tras metodou OTDR 

   Author: Balek Tobiáš; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou optických tras pomocí optické reflektometrie OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) a zpracováním naměřených dat optickým reflektometrem. V rámci práce byl vytvořen program v ...
  • Realizace optického spoje volným prostorem pro kratší vzdálenosti 

   Author: Bakala Břetislav; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování triple play služeb v sítích GPON 

   Author: Hendrych Radomír; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro měření kabelů 

   Author: Pohl Ondřej; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití vstupních a výstupních rozhraní v jazyce VHDL 

   Author: Pehnelt Tomáš; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Chlumský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce se zabývá přípravky Digilent Nexys 4, Digilent Nexys 3 a Spartan-3E Starter Board a rozhraními, kterými tyto přípravky disponují. Dále se zabývá implementovaným řízením některých těchto rozhraní. Mezi ...