Now showing items 1-1 of 1

    • Optimalizace síťové architektury pro Hadoop Mapreduce 

      Author: Kouba Zdeněk; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Vondra Tomáš
      Tato diplomová práce studuje vliv síťové topologie datacentra na dobu trvání distribuovaných výpočtů typu MapReduce. Úvodní část této práce poskytuje obecný přehled technologie MapReduce včetně jednoduchého příkladu jejího ...