Now showing items 1-1 of 1

    • Bezpečnost SIP PBX 

      Author: Havrila Patrik; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
      V tejto diplomovej práci je riešená problematika VoIP. Konkrétne ide o protokol SIP. Zaoberá sa zhodnotením možností nasadenia na trhu dostupných zariadení SBC. Zhrňuje všeobecný pohľad na SBC, ujasňuje dôvody a možnosti ...