Now showing items 1-1 of 1

    • Nízkopříkonový FPGA návrh 

      Author: Fíla Jan; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Heřmánek Antonín
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)