Now showing items 1-14 of 14

  • Akusticka a vizuální informace o příchozím hovoru 

   Author: Boháč Miroslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Konopka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nežádaného provozu mobilního telefonu 

   Author: Jan Moravec; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá komunikační bezpečností mobilních telefonů na operačním systému Android. Byly analyzovány metody záchyty síťové komunikace a popsáno pro jaké případy je vhodně použít danou metodu. Dále byl uveden přehled ...
  • Avaya CTI 

   Author: Bačák Miroslav; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost SIP PBX 

   Author: Havrila Patrik; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   V tejto diplomovej práci je riešená problematika VoIP. Konkrétne ide o protokol SIP. Zaoberá sa zhodnotením možností nasadenia na trhu dostupných zariadení SBC. Zhrňuje všeobecný pohľad na SBC, ujasňuje dôvody a možnosti ...
  • Generátor IP telefonního provozu 

   Author: Čakan Ondřej; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní pracoviště pro analýzu technologie PoE 

   Author: Houštěk Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podvody (fraudy) v telekomunikačním provozu 

   Author: Nguyen Jan; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podvodného chování (angl. frauds) v telefonním provozu a návrhy postupů na jejich detekci. Jako hlavní komponentou řešení byl použit open-source aplikační rámec Hadoop. Byly ...
  • Přenositelnost čísla v prostředí VoIP 

   Author: Otčenášek Tomáš; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pulsní oxymetr 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Projekt Bluetooth pulsního oxymetru se zaměřuje na vývoj hardwarového modulu bezdrátového pulsního oxymetru. Projekt si dále klade za cíl vytvoření jednoduché mobilní aplikace pro správu dat z hardwarového zařízení.
  • Signalizace QSIG 

   Author: Ovesný Petr; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulátor síťového prostředí 

   Author: Rantoš Daniel; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se nejprve zabývá teoretickými principy spojitých a diskrétních simulací a následně analýzou a možnostmi propojení simulátorů a emulátorů síťového prostředí s fyzickými síťovými prvky. Jako reálné i ...
  • Softwarové ústředny ve vestavěných systémech 

   Author: Tomšů Jaroslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Mikulec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou nově vznikajících vestavěných systémů a jejich výkonností s ohledem na použití v konkrétní aplikaci jako softwarové ústředny. Teoretická část práce, vymezující základní pojmy diplomové ...
  • Testování odolnosti SIP PBX 

   Author: Kovář Ondřej; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   Cílem této práce je analýza možností zabezpečení VoIP (Voice Over IP) a následná praktická zkouška bezpečnosti a nastavení softwarové ústředny v závislosti na typu útoku. Teoretická část je rozdělena na tři části, kde první ...
  • Testování VoIP ústředen a generátory VoIP provozu. 

   Author: Cicoň Ladislav; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)