Now showing items 1-9 of 9

  • Akademická základnová stanice mobilní sítě 

   Author: Aziz Zagroz; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Diplomová práce popisuje připojení vzdálené základnové stanice sítě GSM, jež je umístěná na pracovišti ČVUT-FEL v Praze, k výzkumné mobilní síti vybudované na univerzitě Satakunta v Pori, (Finsko) prostřednictvím Internetu. ...
  • Analýza dat z mobilní sítě 

   Author: Blagodárný David; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů ...
  • Procedura sestaveni signalizačního spojení v páteřní síti. 

   Author: Pranoto Heru; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Překryv buněk v mobilní síti 

   Author: Mihalov Michal; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Cílem této práce je analýza lokalizačních a provozních záznamů ze sítě mobilního operátora. Z provedené analýzy je poté navrhnut mechanismus na zjišťování překryvu mobilních buněk s následnou realizací v simulačním prostředí. ...
  • Přidělování identifikátorů femto buňkám 

   Author: Oppolzer Jan; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přidělování spektra v kognitivní síti 

   Author: Kollárová Kvetoslava; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řešení sítí s femto buňkami v ČR 

   Author: Severin Petr; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Virtualization of VoIP servers 

   Author: Septama Hery Dian; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Hlaváček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití signalizačních dat z mobilní sítě 

   Author: Staněk Jakub; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Kapičák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Signalizační data v mobilních sítích obsahují informace o umístění uživatelů v buňkách. Většina je získána procedurou aktualizace polohy. Po zpracování nabytých dat lze obyvatelstvo klasifikovat a určit vývoj počtu obyvatel ...