Now showing items 1-1 of 1

    • Akademická základnová stanice mobilní sítě 

      Author: Aziz Zagroz; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
      Diplomová práce popisuje připojení vzdálené základnové stanice sítě GSM, jež je umístěná na pracovišti ČVUT-FEL v Praze, k výzkumné mobilní síti vybudované na univerzitě Satakunta v Pori, (Finsko) prostřednictvím Internetu. ...