Now showing items 1-1 of 1

    • Optovláknový interferometrický systém pro měření vibrací 

      Author: Řehák Ota; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Egrt Jiří
      Tato práce se zabývá měřením na optovláknovém interferometru. V realizovaných měřeních jsou nejprve zkoumány vlivy změn parametrů interferometru a teplotní stabilizace na laser a celý interferometrický systém. Ostatní ...