Now showing items 1-1 of 1

    • Ethernet reflektor 

      Author: Volek Michal; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
      Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci zpětné smyčky na rozhraní ethernet. Pro komunikaci na ethernetovém rozhraní je využit mikrokontrolér ENC28J60 od firmy Microchip, a řízení tohoto mikročipu zajišťuje ...