Now showing items 1-8 of 8

  • Autentizace v lokálních sítích pomocí IEEE 802.1x 

   Author: Vladimír Lešek; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Pomahač Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá zabezpečením přístupu do lokální sítě pomocí IEEE 8O2.1X. Obsahuje základní popis AAA architektury, protokolů RADIUS, DIAMETER, TACACS, TACACS+, KERBEROS a problematiky PKI. Další částí je ...
  • Ethernet reflektor 

   Author: Volek Michal; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci zpětné smyčky na rozhraní ethernet. Pro komunikaci na ethernetovém rozhraní je využit mikrokontrolér ENC28J60 od firmy Microchip, a řízení tohoto mikročipu zajišťuje ...
  • Pracoviště pro testování odolnosti proti útokům typu DoS 

   Author: Nguyen Ngoc Phuong; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přenos hovoru virtuálními privátními sítěmi 

   Author: Vožech Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení přístupu v počítačových sítích pomocí nástroje PacketFence 

   Author: Charvát Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
   Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení přístupu v počítačových sítích. V teoretické části jsou uvedeny základní principy a vlastnosti NAC, dále obsahuje souhrn existujících komerčních a open source variant NAC. V ...
  • Útoky na koncová zařízení ve VoIP komunikaci 

   Author: Kovář Ondřej; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Útoky na softwarové VoIP ústředny 

   Author: Blahut Josef; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití nástroje Metasploit Framework k testování síťové bezpečnosti 

   Author: Tišler Jiří; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)