Now showing items 1-3 of 3

  • Akomodace stopy pole a numerické apertury mezi konvenčním jednovidovým optickým vláknem a vláknem s vysokou numerickou aperturou 

   Author: Bedřich Kyndl; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je rešerše parametru konvenčních jednovidových vláken SMF-28 a vláken UHNA (Ultra-High Numerical Aperture), která jsou význačná svojí vysokou numerickou aperturou. Dále jsou na základě teoretických ...
  • Čtyřvlnné směšování 

   Author: Tříska Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optická reflektometrie v časové oblasti 

   Author: Komárek David; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)