Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu 

   Author: Lytvyn Ivan; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou OTDR pro analýzu optických tras a vláken a tvorbou aplikace v prostředí Matlab pro analýzu tras a automatickou detekci jednotlivých prvků na ní. Pokusné měření byly provedeny ...
  • Metody omezování a tvarování toků v IP síti 

   Author: Krbec Tomáš; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Jareš Ewa
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami omezování a tvarování toků v IP síti, kterému je také věnována část bakalářské práce včetně názorné ukázky tří simulačních scénářů v simulačním programu OMNeT++. Převážná část obsahu ...