Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrořadič jako náhrada obvodu typu Smart Circuit 

   Author: Jan Bittman; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat jednoduché obvody typu "Smart circuit" s obvodem STM32G031J6. Ty mohou nahrazovat funkci již dostupných zákaznických obvodů, např na zpracování dat z enkodéru, čítače ...