Now showing items 1-2 of 2

  • Měřič tloušťky silných vrstev niklu 

   Author: Horák Martin; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Neruda Marek
   Tento bakalářská práce se zabývá metodami měření tlouštěk vrstev pomocí jednostranného měření. Hlavním cílem práce je analýza spolehlivosti a přesnosti měření za pomocí zvolené metody.
  • Sdílení frekvenčního spektra 

   Author: Kollárová Kvetoslava; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)