Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh vazeb zdrojů záření a vláken 

      Author: Hnaš Jan; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Novotný Karel
      Jádrem této bakalářské práce je popis způsobů navazování optického záření do optického vlákna z hlediska návrhu vazební soustavy. Nejprve jsou v práci uvedeny podmínky navázání optického svazku do optického vlákna a následně ...