Now showing items 1-2 of 2

  • Metody omezování a tvarování toků v IP síti 

   Author: Krbec Tomáš; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Jareš Ewa
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami omezování a tvarování toků v IP síti, kterému je také věnována část bakalářské práce včetně názorné ukázky tří simulačních scénářů v simulačním programu OMNeT++. Převážná část obsahu ...
  • Simulace metod pro zpracování paketů směrovači v prostředí OMNeT 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)