Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení přístupu v počítačových sítích pomocí nástroje PacketFence 

      Author: Charvát Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
      Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení přístupu v počítačových sítích. V teoretické části jsou uvedeny základní principy a vlastnosti NAC, dále obsahuje souhrn existujících komerčních a open source variant NAC. V ...