Now showing items 1-3 of 3

  • Inteligentní rozhraní pro měření okolního prostředí 

   Author: Kharchenko Vadim; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce je vˇenována analýze senzorové sítˇe složené z Raspberry pi3, Arduino Nano a senzor°
  • Měřicí systém s bezdrátovým přenosem dat pomocí Wi-Fi modulu 

   Author: Říha Jan; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro měření meteorologických dat, jako například teploty, vlhkosti, či prachových částic. Zařízení se sestává ze senzorů, přípravku Arduino NANO, Wi-Fi modulu, displeje a webové aplikace ...
  • Zařízení pro charakterizaci zdrojů stejnosměrného napětí 

   Author: Zadražil Karel; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Hirman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o stejnosměrných zdrojích elektrické energie a o vývoji a výrobě měřicího přístroje pro tyto zdroje a jejich zátěže. Přístroj měří napětí, proud a vnitřní odpor. Řízení obstarává Arduino. ...