Now showing items 1-3 of 3

  • Chování mobilního terminálu v čase 

   Author: Filip Krupka; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce s názvem „Chování mobilního terminálu v čase“ se zabývá, jak již z názvu vyplývá, stanovením modelu chování mobilních terminálů v rámci celulární rádiové sítě. V práci je mimo jiné popsáno také fungování ...
  • Předávání spojení v mobilní síti s femtobuňkami 

   Author: Blagodárný David; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Tato bakalářská práce se zabývá předáváním spojení v síti s femtobuňkami. Cílem této práce je navrhnout možné řešení, které by snížilo počet zbytečných předávání spojení. Daný problém je řešen nastavením priorit femtobuněk ...
  • Stanovení limitů výpadků síťového rozhraní znemožňujících další zpracování dat 

   Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpadku na rádiovém rozhraní mobilní sítě. V této práci jsou popsány základní principy mobilních sítí, jejich struktura, parametry jednotlivých generací mobilních sítí a metody ...