Now showing items 1-11 of 11

  • Chování mobilního terminálu v čase 

   Author: Filip Krupka; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce s názvem „Chování mobilního terminálu v čase“ se zabývá, jak již z názvu vyplývá, stanovením modelu chování mobilních terminálů v rámci celulární rádiové sítě. V práci je mimo jiné popsáno také fungování ...
  • Dynamické sdílení spektra 

   Author: Staněk Jakub; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pohyblivé femtobuňky 

   Author: Škulka Michal; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Protokol MIPv6 

   Author: Agalliu Rajdi; Supervisor: Bešťák Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Předávání spojení v mobilní síti s femtobuňkami 

   Author: Blagodárný David; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Tato bakalářská práce se zabývá předáváním spojení v síti s femtobuňkami. Cílem této práce je navrhnout možné řešení, které by snížilo počet zbytečných předávání spojení. Daný problém je řešen nastavením priorit femtobuněk ...
  • Rozložení femtobuněk v mobilní síti 

   Author: Mihalov Michal; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sběr telemetrických dat, jejich analýza a representace 

   Author: Tomáš Zámostný; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Hlaváček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je vyhledávat, analyzovat a vizualizovat telemetrická data v reálném čase a protokolovat data z různých serverů za pomoci open-source nástrojů jako je Elasticsearch, Logstash a Kibana. Je komplikované ...
  • Sdílení frekvenčního spektra 

   Author: Kollárová Kvetoslava; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Skrývání polohy uživatele 

   Author: Ludvík Jan; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Stanovení limitů výpadků síťového rozhraní znemožňujících další zpracování dat 

   Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpadku na rádiovém rozhraní mobilní sítě. V této práci jsou popsány základní principy mobilních sítí, jejich struktura, parametry jednotlivých generací mobilních sítí a metody ...
  • Zpřístupnění technických síťových podkladů prostřednictvím cloudových služeb 

   Author: Luka Jovanović; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem struktury Amazon DynamoDB databáze pro ukládání dat o pokrytí mobilní sítí. Jsou v ní popsány základní principy mobilních sítí, databází a nástrojů ke zpracování geografických dat. Dále je ...