Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření případových studií ICT systémů a sítí ve virtuálním prostředí 

   Author: Ondřej Mifka; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Práce se zabývá virtualizací v sítích a její možnosti využití s praktickými ukázkami. První část se zabývá výčtem vybraných možností, popisem jejich principu a porovnání jejich využití v sítích. Následuje vytvoření a popis ...