Now showing items 1-1 of 1

    • Metoda hodnocení tělesného složení a dat získaných za pomoci bioimpedance 

      Author: Mondok Jan; Supervisor: Hlúbik Jan; Opponent: Fabián Vratislav
      Stav tělesného složení informuje o podílu tukové a netukové hmoty v těle a tudíž je důležitý pro sledování zdravotního stavu jednotlivce. Práce se zabývá zjišťováním tělesného složení pomocí bioimpedanční analýzy. Je to ...