Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce kapalin s vysokým indexem lomu pomocí plastových optických vláken se zvýšenou evanescentní vlnou 

   Author: Rakitina Anastasiya; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce kapalin o indexu lomu vyšším než 1,45. Je teoreticko-praktického charakteru se zaměřením na optickou detekci založenou na principu refraktometrie se zvýšenou evanescentní ...