Now showing items 1-1 of 1

  • Přenos milimetrových vln přes optické infrastruktury 

   Author: Přemysl Michal Vidner; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   První část této práce je rešerše možností přenosu milimetrových vln přes optické infrastruktury. Práce se dále zaměřuje na optické modulační techniky, obzvláště potlačení optické nosné. Větší částí této práce je charakterizace ...