Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh senzoru s vláknově Braggovskou mřížkou pro měření pnutí a teploty 

   Author: Jakub Koller; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Němeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Diplomová práce se zabývá senzorikou optických vláken. Cílem této práce byl návrh Braggovské mřížky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V~teoretické části jsou popsány základy optických vláken a mřížkové ...
  • Širokopásmová anténa pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně 

   Author: Vojtěch Hrubý; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem širokopásmové antény pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně. Je prezentován návrh planární motýlkové antény s planárním symetrizačním členem. Geometrie antény je optimalizována ...