Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh kruhově polarizované antény ve vlnovodu s využitím 3D tiskárny 

   Author: Roxer Adam; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Láčik Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá inovovaným typem polarizátoru vestavěným ve vlnovodné struktuře. Tento polarizátor zajišťuje přeměnu lineárně polarizované vlny na kruhově polarizovanou vlnu. V programu CST Studio Suite jsou ...