Now showing items 1-1 of 1

  • Určování polohy s využitím tzv. 'Opportunity Signals' 

   Author: Juraj Rečka; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá možností určování polohy za použití signálů, které nejsou k tomuto účelu primárně vysílány. Byly vybrány signály mobilních sítí IV. generace. V následujících kapitolách je popsán vývoj těchto sítí a ...