Now showing items 1-1 of 1

  • Pole v reálném koaxiálním kabelu 

   Author: Mašek Michal; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-11)
   Cílem této práce je vyjádřit rozložení dominantního vidu v reálném koaxiálním vedení. Nejprve jsou analytické vztahy odvozeny pro ztrátový deskový vlnovod a následně transformovány do cylindrickéko souřadného systému pro ...