Now showing items 1-1 of 1

    • Realizace LTE přenosů bezdrátovou a vláknovou optikou 

      Author: Pešek Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
      Tato diplomová práce má za cíl analyzovat přenos LTE technologie (Long Term Evolution) pomocí optických systémů. V experimentálním zapojení a v simulačním softwaru jsme změřili základní parametry přenosu LTE (zejména EVM ...