Now showing items 1-20 of 23

  • Analýza vlivu aerosolů na FSO spoje 

   Author: Fukal Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Zdráhal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Diverzitní příjem u satelitních optických spojů 

   Author: Uličný Jan; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Poliak Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Diverzitní příjem u spojů satelit-mobilní uživatel 

   Author: Vojtěch Jakub; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Zdráhal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Emulátor polarizační vidové disperze v optických sítích 

   Author: Tomáš Ficnar; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Pešek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce se zabývá účinky polarizační vidové disperze (PMD) na optické sítě a realizací emulátoru PMD za pomocí polarizačních kontrolérů a svařených úseků polarizaci zachovávajících vláken.
  • Experimentální ověření komunikace ve viditelném světle k lokalizaci osob 

   Author: Bartoš Filip; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   Tato diplomová práce pojednává o komunikaci ve viditelném světle (VLC). V prvních kapitolách je tato technologie popsána od historických počátků, přes novodobé základní zdroje bílého světla a detektory. Zároveň je popsán ...
  • Komunikace ve viditelném světle v oblastech zastínění 

   Author: Novotný Dávid; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Táto diplomová práca poskytuje analýzu pre komunikáciu v oblasti zatienienia. Kľúčom je analýza využitia viditeľnej časti elektromagnetického spektra pre komunikačné účely a zároveň aj k účelom bežného osvetlenia. Práca ...
  • Kvazioptická měřicí sestava 

   Author: Sedláček Roman; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Zdráhal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvazioptické systémy uvnitř budov 

   Author: Souček Miroslav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Mikas Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní výzkum diverzity bezdrádových optických spojů 

   Author: Chvojka Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření optických parametrů SOA pro využití v optických vláknových systémech 

   Author: Vystrčil Lukáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mid Infrared Supercontinuum Generation in Photonic Crystal Fiber 

   Author: Ahmad Redwan; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Slavík Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout jednoduchý Bragg Fiber pro supercontinuum generaci ve střední infračervené oblasti. Navrhuji a dále optimalizovat nové Bragg Fiber má mezikruží strukturu pomocí chalkogenid skla. V ...
  • Návrh senzoru s vláknově Braggovskou mřížkou pro měření pnutí a teploty 

   Author: Jakub Koller; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Němeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Diplomová práce se zabývá senzorikou optických vláken. Cílem této práce byl návrh Braggovské mřížky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V~teoretické části jsou popsány základy optických vláken a mřížkové ...
  • Přenos milimetrových vln přes optické infrastruktury 

   Author: Přemysl Michal Vidner; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   První část této práce je rešerše možností přenosu milimetrových vln přes optické infrastruktury. Práce se dále zaměřuje na optické modulační techniky, obzvláště potlačení optické nosné. Větší částí této práce je charakterizace ...
  • Přenosy optických svazků a radiových vln v optickém turbulentním kanálu 

   Author: Daniel Dousek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vitásek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Cílem této práce je analyzovat jak jsou Free Space Optical spoje ovlivněné turbulentním prostředím. Je zaměřena na dva typy signálu: kontinuální vlnu a mikrovlnný signál na optické nosné, známý jako Radio over Free Space ...
  • Pulzní optický vláknový laser 

   Author: Bohata Jan; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Novotný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Realizace LTE přenosů bezdrátovou a vláknovou optikou 

   Author: Pešek Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   Tato diplomová práce má za cíl analyzovat přenos LTE technologie (Long Term Evolution) pomocí optických systémů. V experimentálním zapojení a v simulačním softwaru jsme změřili základní parametry přenosu LTE (zejména EVM ...
  • Speciální laboratoř paprskové optiky 

   Author: Juriga Jaroslav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Poliak Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vláknový Mach-Zehnderův interferometr 

   Author: Pokorný Aleš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Novotný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Vliv disperze a mezikánálových interferencí v pasivních optických sítích s DWDM 

   Author: Holodňák Jiří; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv rozptylu deštěm na interference spojů v milimetrových pásmech 

   Author: Poustka Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)