Now showing items 1-4 of 4

  • CW radarový senzor 11GHz pro měření rychlosti motorových vozidel 

   Author: Matoušek Rostislav; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí CW radaru pro měření rychlosti pohybujících se objektů, především automobilů, na základě Dopplerova jevu. Radar je sestaven z jednotlivých bloků. Práce dále zahrnuje celkový návrh ...
  • FMCW radar 11 GHz 

   Author: Regnard Alois; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Mikrovlnné syntezátory 

   Author: Langsfeld Marián; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tranzistorový oscilátor 

   Author: Haase Martin; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)