Now showing items 1-16 of 16

  • Analýza a syntéza aktivní fázované anténní řady 

   Author: Žák Adam; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza impedančních trasformátorů 

   Author: Ptačovský Josef; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Anténa s dielektrickou tyčí 

   Author: Lonský Tomáš; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu antény s dielektrickou tyčí. V rešerši je uveden teoretický postup návrhu a dalších klíčových aspektů. Dále zde čtenář najde vypracování reálného návrhu antény pro frekvenci 5-6 ...
  • Charakteristické mody planárních zářičů s fraktální geometrií 

   Author: Červený Michal; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dvoupásmová anténa s kruhovou polarizací 

   Author: Němec Martin; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Interferometrický senzor pro měření ultrakrátkých vzdáleností 

   Author: David Prudek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   V rámci diplomové práce byla navržena struktura použitelná jako vlnovodný senzor ultrakrátké vzdálenosti, pracující na principu interferometrického měření. Práce obsahuje teoretický úvod do interferometrického měření, ...
  • Interferometrický vlnovodový senzor pro měření výšky vodní hladiny 

   Author: Tomáš Vaňkát; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Cílem této diplomové práce je pomocí 3D simulátoru elektromagnetického pole navrhnout a následně realizovat senzor pro měření výšky vodní hladiny, založený na principu interferenčního jevu a jeho teoretické vlastnosti ...
  • Mikrovlnný dělič výkonu pro vysoké výkony na frekvenci 18 GHz 

   Author: Šindler Marcel; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Závodný Vadim
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací mikrovlnného děliče výkonu v mikropáskové struktuře, vhodného pro aplikace s vysokým výkonem na frekvenci 18 GHz. První část práce je věnována děličům výkonu a ...
  • Mikrovlnný dělič výkonu pro vysoké výkony na frekvenci 18 GHz 

   Author: Šindler Marcel; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Závodný Vadim
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací mikrovlnného děliče výkonu v mikropáskové struktuře, vhodného pro aplikace s vysokým výkonem na frekvenci 18 GHz. První část práce je věnována děličům výkonu a ...
  • Mikrovlnný senzor pro měření vzdálenosti 

   Author: Ladislav Knotek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této diplomové práci jsou mapovány vlastnosti dielektrických čoček, které jsou svým rozměrem podobné použité vlnové délce. Čočky jsou simulovány ve 3D simulátoru elektromagnetického pole. Hlavním kritériem, které je zde ...
  • Návrh dvoupásmové antény s 3D úhlovým reflektorem 

   Author: Zikmund Jiří; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh krátké antény se zpětným vyzařováním (Short Backfire) 

   Author: Kopáček Jan; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Polarizační vlastnosti antén 

   Author: Oliva Radim; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Práce se zabývá problematikou polarizačních vlastností antén. Dále se zabývá simulací elektromagnetického pole elementárního dipólu a elementární smyčky v prostředí Matlab a výpočtem polarizačních stavů superpozicí dvou ...
  • Sektorová anténa tvořená štěrbinami ve vlnovodu 

   Author: Fekete Márton; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tento projekt se zabývá návrhem sektorové antény tvořené vlnovodem se štěrbinami. Sektorové antény mají vyzařovací diagram, který je široký v jedné rovině a úzký v rovině kolmé. V první části práce je analyzován vliv rozměrů ...
  • Širokopásmový balun s logaritmicko-periodickým fázovým posouvačem 

   Author: Renč Jiří; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vlnovodný směšovač modů 

   Author: Šimon Fojtík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Směšovače módů jsou zařízení, která rozdělují dva navzájem kolmé vlnovodné vidy generované příjímanými kolmými polarizacemi, nebo tyto polarizace naopak generují vedením těchto vidů do antény. Jejich použítí vede k ...