Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh aplikátoru pro lokální hypertermii s optimalizovaným vodním bolusem 

   Author: Michaela Tomanová; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout vlnovodné aplikátory pro lokální hypertermii, které by byly ekvivalentní planárním aplikátorům BETA a GAMMA náležejícím k hypertermické soustavě ALBA ON 4000. Dalšími cíli je ...