Now showing items 1-1 of 1

  • Přenosy optických svazků a radiových vln v optickém turbulentním kanálu 

   Author: Daniel Dousek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vitásek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Cílem této práce je analyzovat jak jsou Free Space Optical spoje ovlivněné turbulentním prostředím. Je zaměřena na dva typy signálu: kontinuální vlnu a mikrovlnný signál na optické nosné, známý jako Radio over Free Space ...