Now showing items 1-1 of 1

  • Polarizační vlastnosti antén 

   Author: Oliva Radim; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Práce se zabývá problematikou polarizačních vlastností antén. Dále se zabývá simulací elektromagnetického pole elementárního dipólu a elementární smyčky v prostředí Matlab a výpočtem polarizačních stavů superpozicí dvou ...