Now showing items 1-7 of 7

  • CW radarový senzor 11GHz pro měření rychlosti motorových vozidel 

   Author: Matoušek Rostislav; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí CW radaru pro měření rychlosti pohybujících se objektů, především automobilů, na základě Dopplerova jevu. Radar je sestaven z jednotlivých bloků. Práce dále zahrnuje celkový návrh ...
  • FMCW radar 11 GHz 

   Author: Regnard Alois; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kalibrátor dopplerovských radarů 11 GHz 

   Author: Plhák Zdeněk; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Kalibrátor xCW radarů 

   Author: Židkov Andrej; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato prace se zabývá návrhem, realizací a experimentálním ověřením kalibrátoru dopplerovských radarů pracujících v pasmu 11 GHz. Teoretický základy a principy dopplerovských radarů jsou uvedeny v prvních dvou kapitolách ...
  • Kompaktní radarový senzor 11 GHz 

   Author: Uhlík Martin; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá teoretickým a praktickým návrhem CW kompaktního radarového senzoru na frekvenci 11 GHz s potlačením šumu. Potlačení šumu bylo provedeno pomocí použití fázového závěsu. Navržené blokové schéma je ...
  • Mikrovlnné syntezátory 

   Author: Langsfeld Marián; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Univerzální mikrovlnný skalární analyzátor řízený PC 

   Author: Knechtl Libor; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)