Now showing items 1-6 of 6

  • Interferometrický senzor pro měření ultrakrátkých vzdáleností 

   Author: David Prudek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   V rámci diplomové práce byla navržena struktura použitelná jako vlnovodný senzor ultrakrátké vzdálenosti, pracující na principu interferometrického měření. Práce obsahuje teoretický úvod do interferometrického měření, ...
  • Interferometrický vlnovodový senzor pro měření výšky vodní hladiny 

   Author: Tomáš Vaňkát; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Cílem této diplomové práce je pomocí 3D simulátoru elektromagnetického pole navrhnout a následně realizovat senzor pro měření výšky vodní hladiny, založený na principu interferenčního jevu a jeho teoretické vlastnosti ...
  • Mikrovlnný senzor pro měření vzdálenosti 

   Author: Ladislav Knotek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této diplomové práci jsou mapovány vlastnosti dielektrických čoček, které jsou svým rozměrem podobné použité vlnové délce. Čočky jsou simulovány ve 3D simulátoru elektromagnetického pole. Hlavním kritériem, které je zde ...
  • Planární aktivní izolátor 

   Author: Šítal Libor; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tranzistorový násobič 12 - 24 GHz 

   Author: Adler Viktor; Supervisor: Hoffmann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tranzistorový oscilátor 

   Author: Haase Martin; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)