Now showing items 1-1 of 1

    • Kruhově polarizovaná anténa pro systém Galieo 

      Author: Heršálek Pavel; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Nováček Zdeněk
      Cílem této práce je realizovat planární kruhově polarizovanou anténu pro příjem signálu ze systému Galileo, jejíž parametry umožní umístit ji na tělo, resp. oděv. V teoretické části práce je popsán systém Galileo, uvedena ...