Now showing items 1-8 of 8

  • Anténa s dielektrickou tyčí 

   Author: Lonský Tomáš; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu antény s dielektrickou tyčí. V rešerši je uveden teoretický postup návrhu a dalších klíčových aspektů. Dále zde čtenář najde vypracování reálného návrhu antény pro frekvenci 5-6 ...
  • Anténa s polarizační diverzitou 

   Author: Korpás Gábor; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Šeděnka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou antén s polarizační diverzitou, která je dosažena selektivním buzením různých modů na zářiči. Takové antény lze efektivně používat v MIMO systémech. Buzení jednotlivých modů je ...
  • Charakteristické mody planárních zářičů s fraktální geometrií 

   Author: Červený Michal; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh dvoupásmové antény s 3D úhlovým reflektorem 

   Author: Zikmund Jiří; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh krátké antény se zpětným vyzařováním (Short Backfire) 

   Author: Kopáček Jan; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh kruhově polarizované antény ve vlnovodu s využitím 3D tiskárny 

   Author: Roxer Adam; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Láčik Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá inovovaným typem polarizátoru vestavěným ve vlnovodné struktuře. Tento polarizátor zajišťuje přeměnu lineárně polarizované vlny na kruhově polarizovanou vlnu. V programu CST Studio Suite jsou ...
  • Sektorová anténa tvořená štěrbinami ve vlnovodu 

   Author: Fekete Márton; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tento projekt se zabývá návrhem sektorové antény tvořené vlnovodem se štěrbinami. Sektorové antény mají vyzařovací diagram, který je široký v jedné rovině a úzký v rovině kolmé. V první části práce je analyzován vliv rozměrů ...
  • Vlnovodný směšovač modů 

   Author: Šimon Fojtík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Směšovače módů jsou zařízení, která rozdělují dva navzájem kolmé vlnovodné vidy generované příjímanými kolmými polarizacemi, nebo tyto polarizace naopak generují vedením těchto vidů do antény. Jejich použítí vede k ...