Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kvality zvuku v systémech digitálního rozhlasového vysílání 

   Author: Adam Bartyzal; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení kvality zvuku ve vztahu k nastavení parametrů vysílání v systémech digitálního rádia. Nejprve jsou stručně popsány systémy DAB/DAB+, DRM(+) a techniky zdrojového kódování ...