Now showing items 1-1 of 1

    • Využití diverzitních metod u FSO sítí 

      Author: Baručák Dalibor; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Zdráhal Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)