Now showing items 1-1 of 1

    • Experimentální ověření komunikace ve viditelném světle k lokalizaci osob 

      Author: Bartoš Filip; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
      Tato diplomová práce pojednává o komunikaci ve viditelném světle (VLC). V prvních kapitolách je tato technologie popsána od historických počátků, přes novodobé základní zdroje bílého světla a detektory. Zároveň je popsán ...