• Realizace VLC komunikačního systému 

      Autor: Hubata-Vacek Václav; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Dobesch Aleš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou ...