Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace zařízení pro měření poměru stojatých vln (PSV) 

   Author: Spáčil Jan; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • VF obvody s reálnými SMD komponentami 

   Author: Filip Došlov; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Spáčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Práce se zabývá návrhem zesilovače a filtrů typu DP, HP a PP využitím povrchově montovaných komponent. Výsledné obvody mají sloužit pro výukové účely na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT. V práci jsou použity reálné ...