Now showing items 1-1 of 1

    • Přímá komunikace mezi mobilními stanicemi v sítích s malými buňkami 

      Author: Sokolova Evgenia; Supervisor: Bečvář Zdeněk
      Tato bakalářská práce se zabývá přímou komunikací mezi mobilními uživateli v heterogenních sítích s malými buňkami, včetně porovnání přímé komunikace mezi uživateli a konvenční komunikací přes základnovou stanici. Veškeré ...