Now showing items 1-2 of 2

  • Koaxiální kabel 

   Author: Mašek Michal; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Bartušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Planární mikrovlnný filtr 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Hoffmann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá návrhem úzkopásmového planárního mikrovlnného filtru se středním kmitočtem f_0=2,45 GHz. Obsahuje metody návrhu analogových kmitočtových filtrů. Zaměřuje se na izoextremální aproximace a jejich modifikace ...